WE ARE MEDSHOP

A medical and orthopaedics store

ABOUT

We offer the best solutions for our happy clients.
Η medshop είναι μια εταιρεία που παρέχει στους πελάτες της τις πιο καινοτόμες και πρωτοποριακές ιατρικά προϊόντα από το 2004. Με τη συνεργασία των εμπειρογνωμόνων, Medshop επικεντρώνεται στην προώθηση της σύγχρονης και επαναστατικές συσκευές και τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή ποιότητα και την ταχύτερη υπηρεσιών σε κάθε ασθενή. Επιπλέον, η αποκλειστική συνεργασία της εταιρείας με μάρκες παγκόσμιας κλάσης, οι οποίοι έχουν ηγετικό ρόλο στην έρευνα και την παραγωγή των προϊόντων και μη-υλικό, εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στους πελάτες της, με φυσική συνέπεια της αποτελεσματικής θεραπείας και την πιο αποτελεσματική διαχείριση των ένας μεγάλος αριθμός των equipment.Nowadays, ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία μας παίζει ηγετικό ρόλο στην ελληνική επικράτεια και στον τομέα των βασικών ειδικοτήτων, όπως Φυσιατρικής, Ορθοπεδική, Νευρολογία και Αγγειοχειρουργικής, Γενικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργική.

The medshop is a company that provides its customers with the most innovative and cutting-edge medical products since 2004. With the collaboration of experts, Medshop focuses on the promotion of modern and revolutionary devices and the latest technology to ensure the highest possible quality and faster service to every patient. Moreover, the exclusive partnership of the company with world-class brands, who have a leading role in research and production of goods and non-material, ensures the best possible support to its customers, with the natural consequence of effective treatment and more efficient management of a large number of equipment. Nowadays, rapidly growing our company plays a leading role in the Greek territory and in fundamental disciplines, such Physiatrist, Orthopedics, Neurology and Vascular Surgery, General Surgery and Neurosurgery.

Το όραμά μας είναι ένα δίκτυο καταστημάτων σε κάθε μεγάλη πόλη στην Ελλάδα. Με μια πλήρη γκάμα προϊόντων για τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας (νοσοκομείο ορθοπεδικά προϊόντα) Τα προϊόντα μας προσφέρουν ευεξία και την ανατομία υποστήριξη του μυοσκελετικού ανθρώπινου σώματος. Ο συνδυασμός ενός καλού κέρδους με ταυτόχρονα μια αίσθηση που προσφέρουν στον άνθρωπο είναι βασικά στοιχεία για τα οποία έχουμε αναπτύξει και να εφαρμόσει το όραμά του. Μετά από χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, και λόγω της αδυναμίας των υφιστάμενων θέσεων για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών τους, αποφασίστηκε η επέκταση της εταιρείας μας στο αεροδρόμιο 62. Σήμερα δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν επεκταθεί σε όλους σχεδόν τους τομείς που σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση, όπως:

Our vision is a network of stores in every major city in Greece. With a full range of products for the treatment and rehabilitation of people with serious health problems (hospital orthopedic products) Our products offer wellness and support the anatomy of the musculoskeletal human body. The combination of a good profit with both a sense of offering humans are key elements which we develop and implement his vision. After years of continuous development, and the inability of existing positions to meet their growing needs, it was decided to expand our company to the airport 62. Today the Company’s activities have been extended to almost all areas related to the technical support for the repair, such as:

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  COOPERATION WITH RECOVERY CENTERS
 • ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
  ASSOCIATIONS OF PERSONS WITH DISABILITIES
 • ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  REHABILITATION PHYSICIANS
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥΣ
  ORTHOPEDICS
 • ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥΣ
  NEFROLOGIST
 • ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  PHYSIOTHERAPISTS
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  OCCUPATIONAL THERAPIST
 • ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  QUALIFIED THERAPISTS
 • ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  EXCLUSIVE FOREIGN DELEGATIONS
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  CONTRACTS WITH SOCIAL SECURITY FUNDS
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  EXHIBITIONS RECOVERY
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
  RECOMMENDATIONS FROM THE CONSTANTLY GROWING PORTFOLIO
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΥΠΟ
  ADVERTISING PRESENCE IN LITERATURE & DAILY PRESS
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
  PRESENCE OF OUR TECHNIQUES TO INTERNATIONAL EXHIBITIONS
 • ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  CONTINUING EDUCATION PLAN

MEET OUR TEAM

We are a small team that does big things
Dimitris Efthimiou
Dimitris Efthimiou

CEO

Efthimiou med / Intramed / Red bakery

Chrisanthi Keppa
Chrisanthi Keppa

General manager

Athina Founta
Athina Founta

Consulting

Eva Kiritsi
Eva Kiritsi

Architect

Marios Kordilas
Marios Kordilas

Art Director

www.layoutdesign.gr

Medshop

Medshop is a stylish medical and orthpaedics store.

Find us at

62 Sokratous Street, 41336 Larissa GR

Contact

+30 2410 555220
rehacare@gmail.com

Connect